Organigrama

RO EN

Managementul în Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți

Senatul universitar


Biroul Senatului
Consiliu de Administrare


Rector


Prim-prorector, prorector pentru activitate didactică
Prorector pentru învăţămînt cu frecvenţă redusă şi formare continuă
Prorector pentru activitatea ştiinţifică
Prorector pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană
Secretar ştiinţific al Senatului
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
Director General al Biliotecii
Departamentul de management al calităţii
Departamentul tehnologii informaţionale


Secția Studii
Secția Știinţă
Secția Relaţii internaţionale şi integrare europeana
Secţia administrativ-gospodărească
Biblioteca Ştiinţifică


Facultatea de Filologie
Facultatea de Ştiinţe Reale
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială
Faculatatea de Economie
Facultatea de Drept
Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie
Catedra Militară
Colegiul şi Liceul "Ion Creangă"

Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul facultăţii
Consiliul profesoral